ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Hatálybalépés kelte: 2018. május 25.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Családi Optika Kft.
Székhely: 1045. Budapest, Rózsa utca 14.
Fióktelep: 1045. Budapest, Rózsa utca 16 – 18.
Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 01-09-905908
Adószám: 14484942-2-41
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: info@csaladioptika.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Dudog Gábor ;06 70 603 0078
Honlap: www.csaladioptika.hu
Tárhelyszolgáltató neve, címe és elérhetősége: Smartsector Kft.; 1054. Budapest, Honvéd utca 5.; tel .:06 20 340 3333

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA
A jelen adatkezelési tájékoztató célja („Adatkezelési tájékoztató”), hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy www.csaladioptika.hu weboldalunkon való böngészés során milyen személyes adatait, hogyan és mire gyűjtjük, használjuk fel és miként biztosítjuk személyes adatai védelmét. Optikánk elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és megóvása érdekében. Jelen Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza, az Optikánk, mint adatkezelő elérhetőségeit, az általunk kezelt személyes adatok körét, az általunk kezelt személyes adatok kezelésének célját, azok kezelésének jogalapját, az adatkezelés módját és időtartamát, az adatvédelem és adatbiztonsági követelményeket, valamint a személyes adatai védelmében Önt megillető jogokat és jogérvényesítési módokat.

Mit jelent a személyes adat?
A személyes adat olyan, Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: családi – és utóneve, lakcíme, e-mail címe, IP címe vagy mobileszköze MAC címe, cookie-azonosítók (azaz sütik).

AMENNYIBEN NEM MÚLTÁL EL 16 ÉVES

Ha 16 év alatti kiskorú vagy, akkor a szülődet kérd meg, hogy olvassa el ezt a tájékoztatót és ő adja meg a weboldalon kért adatokat, pl. nevet, email címet.
SZÜLŐKNEK: Az Optikánk által nyújtott direkt marketing üzenetek és hírlevél küldéséhez a 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatait, illetve az azok kezeléséhez történő hozzájárulást ezért a szülőtől kérjük. A szülő (törvényes képviselő) jóváhagyása a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Optikánk fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben Optikánk szolgáltatási köre a jövőben bővül, és az új szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, arra vonatkozóan további információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további szolgáltatásokra jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, a hatályos adatkezelési tájékoztatót a weboldalunkon közzétesszük, valamint amennyiben az e-mail címét részünkre megadta, úgy az Ön által megadott e-mail címre is elküldjük. Ahhoz, hogy az esetleges változásokról, illetve módosításról tudomást szerezzen ajánlott Optikánk weboldalának ill. megadott e-mail postafiókjának rendszeres látogatása, ellenőrzése.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA
Optikánk által történő adatkezelés a weblapunkon való böngészés során főként az Ön hozzájárulásán alapszik (pl. amikor hírlevelünkre feliratkozik). Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál, mely fontos információkkal szolgál arról, hogy miként gyűjtjük az Ön személyes adatait, milyen típusú adatokat gyűjtünk, illetve azokat miért használjuk fel, mi az adatkezelésünk jogalapja, valamint meddig tároljuk személyes adatait az egyes adatkezelési célokkal kapcsolatban.

HÍRLEVÉLKÜLDÉS, DIREKT MARKETING
Milyen célból kezeljük személyes adatait?
Hírlevél formájában elektronikus direkt marketing üzenetek küldése az Ön számára Optikánk részéről, annak érdekében, hogy testreszabott ajánlatokkal keressük meg Önt, értesítéseket és ajánlatokat küldhessünk az Ön részére szolgáltatásainkkal, híreinkkel, akcióinkkal, nyereményjátékainkkal, promócióinkkal, újdonságainkkal kapcsolatban.

Mely személyes adatait kezeljük:
Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):
Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
titulus
családi és utónév
e-mail cím

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az Optikánk saját üzletszerzés céljából, ill. hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal, személyre szabott ajánlatokkal keresse meg Önt a hírlevél fogadására megadott e-mail címén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.
Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről.
A hírlevél szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a Hírlevél szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatok megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, ill. személyre szabott ajánlatokat küldeni. Az email cím azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek, az Ön nevét pedig abból a célból kérjük el, hogy Önt beazonosítsuk, és tényleg a feliratkozott személynek küldjük a hírlevelet.
Adatok törlésének módja: Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és újdonságainkról megkereséseket az info@csaladioptika.hu e-mail címre írott kérelemmel, vagy az Optika jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeinek egyikén. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

TILALMI LISTÁS ADATKEZELÉS
Milyen célból kezeljük személyes adatait?
Amennyiben Ön leiratkozik hírlevél szolgáltatásunkról vagy nem kíván a továbbiakban direkt marketing anyagokat, reklámokat kapni tőlünk, a leiratkozási igény kinyilvánítása után Optikánk köteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön név és lakcím adatairól, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdése (DM törvény) alapján. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplők adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplőknek reklámot nem küldünk. A tilalmi listán szereplők adatait elkülönítve kezeljük a direkt marketing anyagokat kérők adataitól.

Mely személyes adatait kezeljük:
Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):
Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
titulus
családi és utónév
lakcím
e-mail cím
Jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk (1) c). pont): Optikánk a DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján a direkt marketing kommunikációt nem kérő Felhasználók név és lakcímadatait tilalmi listán helyezi el.
E-mailek reklámok megtiltása esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (7) bekezdése.
A tilalmi listán az Adatkezelő korlátlan ideig kezeli az Ön adatait, kivéve, ha Ön azok törlését kifejezetten kéri.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatok megtartása jogszabályi kötelezettségen alapul, azokkal az Optikánk már rendelkezik, így Önnek nem kell megadnia adatokat. Adatok törlésének módja: Azt Ön bármikor ingyenesen kérheti, az ******info@csaladioptika.hu e-mail címre írott kérelemmel, vagy az Optika jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeinek egyikén.
WEBOLDALUNKON VALÓ BÖNGÉSZÉS, COOKIE

Milyen célból kezeljük személyes adatait?
Weboldalunk megfelelő működésének biztosítása, tartalom megfelelő megjelenítésének biztosítása, felhasználói felület megfelelő kialakítása, weboldalunk folyamatos fejlesztése a felhasználói élmény fokozása érdekében, adatbiztonság biztosítása érdekében. Továbbá az Ön érdeklődési köreinek, preferenciáinak ill.preferenciáinak, illetve böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalunkhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok gyűjtése statisztikai célokra. A testreszabás érdekében a számítógépén ún. cookie (sütik) elhelyezése történik, melyek egy későbbi látogatás során visszaolvashatók, ezekről további részleteket talál a jelen adatkezelési tájékoztató COOKIE fejezetében.

Mely személyes adatait kezeljük:
Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):
Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
az Ön számítógépének IP címe
mobiltelefonos böngészés során mobileszközének MAC címe
weboldalunkon történő látogatás időpontja (kezdő és befejező időpont), időtartama
az Ön beállításaitól függően a böngészéshez használt böngésző és az operációs rendszer típusa
weboldallal kapcsolatos aktivitásra vonatkozó adatok
arra vonatkozó adat, hogy honnan látogatja weboldalunkat
korábban megtekintett weboldalak
Jogos érdek
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)
Szolgáltatások magas színvonalának biztosítása az Ön számára. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez. Optikánk a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve.
Biztosítékok: a megfigyelés nem folyamatos, térben és időben korlátozott. Az Adatkezelő biztosítja Önnek továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.
A cél megvalósulásáig vagy addig, amíg Ön nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.
Kutatással összefüggő cookiek esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján) Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Az adatokat nem Ön adja meg részünkre, hanem Optikánk gyűjti Önről.
. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra önmagukban nem alkalmasak, Optikánk a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használja fel, melyek az Optikánk által nyújtott szolgáltatások ill.szolgáltatások, il weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

Adatok törlésének módja:
A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek.
A sütit/cookiet Ön is törölni tudja a saját számítógépéről, illetve akár saját böngészőjében le is tilthatja azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Beállítások” menüjében van lehetőség, de ez böngészőnként eltérő lehet. Közösségi vagy más tartalom megosztó weboldalak: Amennyiben Ön hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban Optikánkat felelősség nem terheli.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA
Amennyiben Ön használja Optikánk weboldalát ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amikor Ön úgy dönt, hogy bepipálja a vonatkozó felületen az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szöveget, ezzel Ön elfogadja Optikánknak a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Amennyiben Ön az Optikánk Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal nem ért egyet, úgy ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a Weboldalt!

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Optikánk mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. Optikánk ezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok, a GDPR 32. cikkének megfelelően.

Optikánk a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:
az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink) tesszük hozzáférhetővé, elektronikus úton tárolt adatai esetében SSL titkosítást használunk az adatok kezeléséhez, az adatok kezelésénél Optikánk https protokollt használ, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál Ön és a szerver, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat, biztosítjuk, hogy az adatok változatlansága igazolgató legyen, védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk, biztonsági intézkedésinket rendszeresen, i havi időközönként teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.
Az Ön Optikánk által kezelt személyes adataihoz az Optikánk szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá a megfelelő belső eljárásrendek szerint: Dudog Gábor, Dudog Gáborné Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Optikánk a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Optikánk (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.
ADATTOVÁBBÍTÁS
Adatfeldolgozók: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő megbízása alapján adatfeldolgozóknak kerülnek átadásra az alábbiak szerint.

HÍRLEVÉLKÜLDÉS, DIREKT MARKETING
Az Optikánk a hírlevélre feliratkozók adatait az alábbi adatfeldolgozók részére adjuk át.
Adatfeldolgozó neve
Adatfeldolgozó székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
TILALMI LISTA
Optikánk a tilalmi listán kezelt adatokat nem adja át senki részére.

WEBOLDAL BÖNGÉSZÉS, COOKIE
Optikánk a weboldal böngészése során a cookie-kat az alábbi adatfeldolgozók részére adja át.

Adatfeldolgozó székhelye
Adatátadás, adattovábbítás célja
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA
Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.
Az adatok jelenleg a következő adatkezelőknek, adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra a következő, EU-n kívüli harmadik országokba és célból:
A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

COOKIE
Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ön számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.
Sütik letiltása: Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, vagy nem olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.
A Weboldalon használt cookie-k a következők: a Google Analytics cookie-jai, a Facebook cookie-jai, Google remarketing cookie-k, Facebook remarketing cookie-k a rendszer cookie-jai (pl.: welcome_volt, telefonszam_2, telefonszam_1, referer, nev, mikorra-tervezi, ja-display, ja-basegrid, epitkezik-vagy-felujit, e-mail-cim, arrival_url, Hi_Sarga, HI_bye_time).

PROFILALKOTÁS
Google Analytics: A weboldalunk látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri Optikánk. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.
Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogybiztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Önt az Optikánk által kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
Hozzáféréshez való jog
Helyesbítés joga
Törléshez való jog
Adatkezelés korlátozásához való jog
Adathordozáshoz való jog
Tiltakozás joga
Hozzájárulás visszavonásának joga
Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ezzel kapcsolatban tájékoztatást kérhet arról, hogy Optikánk milyen adatokat kezel Önről, ezen adatok a személyes adatok mely kategóriájába tartoznak, ezeket milyen célból kezeljük és meddig, kinek adjuk át (címzettek kategóriája, ideértve különösen a nem Európai Uniós tagállami címzetteket). Ezen joga keretében Ön arról is tájékoztatást kaphat, hogy milyen jogai vannak az adatkezessel kapcsolatban; nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Önnek továbbá e körben joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

HELYESBÍTÉS JOGA
Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.
Amennyiben Optikánk nyilvánosságra hozta a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:
Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
minekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján Optikánk továbbítsa az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

TILTAKOZÁS JOGA
Amennyiben az Ön adatainak kezelése Optikánk jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. Optikánk a PROFILAKOTÁS fejezetben foglaltak szerint végez profilalkotást. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. AmennyiebenAmennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA
Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

OPTIKÁNK ELJÁRÁSA A FENTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
Optikánk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.
Önt a személyes adatainak Optikánk részéről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogosrvoslatijogorvoslati lehetőségek illetik meg:
Panaszjog
Bírósági jogorvoslathoz való jog
Kártérítéshez való jog
A ÖnAz Ön jogérvényesítése a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges.

PANASZJOG
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tegyen a felügyeltifelügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy vél, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon:
a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen
abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről
a panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a rendelet szerinti jogait.
A felügyelti hatósággal szemben a perre a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, Optikánk ellen a per megindítható az Optikánk székhelye szerinti bíróság vagy az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

KÁRTÉRÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett (sérelemdíj) az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az adatkezelőtől (Optikánk) vagy az adatfeldolgozótól. Optikánk, ill. az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az ilyen perek megindíthatók az Optikánk székhelye szerinti bíróság ill.bíróság, illetve az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is. A sérelemdíj megfizetése iránti, illetve a 30 millió forintot nem meghaladó vagyonjogi (pl. kártérítés iránti) perek a járásbíróság hatáskörébe tartoznak, a 30 millió forintot meghaladó vagyonjogi perek pedig a törvényszék hatáskörébe.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK
Optikánk az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeli:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE -GDPR- (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”) 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”) 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”)

ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ
Az Ön részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Ön jogainak biztosításában az Optikánk adatvédelemért felelős, kijelölt kapcsolattartója nyújt segítséget az e-mail: info@csaladioptika.hu címen vagy a +36 1 369 2993 telefonszámon keresztül hétfőtől péntekig, 8 és 17 óra között. Adatvédelmi tisztviselő neve: Dudog Gábor

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.
Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez.
Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az info@csaladioptika.hu e-mail címre. 

Családi Optika

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://csaladioptika.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei